LG CHEM RESU 3.3 - 48V - GARANTIE 10 ANS

2504,68 €

LG CHEM RESU 3.3 - 48V - GARANTIE 10 ANS